Služba Doba trvania Cena
1 Masážna terapia 30 min. 20 €
2 Masážna terapia 60 min. 35 €

Cenník poskytovaných masáži je platný pre všetky druhy poskytovaných masáží. Druhy masáží sa v priebehu terapie môžu kombinovať, cena ostáva nezmenená.